Damacana yükleme robotu

Damacana yükleme Robotu

“DamacaDamacana Taşıma Paleti Avantajlarır>Damacana Taşıma Paletiobotu ile firmalar işçi maliyetlerini büyük oranda düşürdükleri gibi aynı zamanda zamandan da kazanmaktadırlar. Çalışan robotumuz günlük 3 bin damacana yükleyebilmekte ve boşaltabilmektedir.”

 

DAMACANA YÜKLEME ROBOTU

Sınırsız hayallerini sınırlı imkânlar ile gerçekleştirmeye çalışan insanoğlu hayal ettiği pek çok şeye ulaşmayı da başarmıştır.  Elbette hayallere ulaşma süreci hayal edilemeyecek kadar sıkıntılı olmuştur. Bu sürecin sıkıntısının ne büyük bir zevk olduğunu ancak yaşayanlar bilir.

İçinde bulunduğumuz sektörün pek çok problemi vardır. Bu problemler bazılarının elenmesine sebep olduğu gibi bazılarının da yükselişine neden olmaktadır.  Karşılaşılan her bir problemi adeta fırsata çeviren Firmamız damacanaları yükleme problemine  yeni bir çözüm geliştirmeyi başardı.

Damacana su dolum tesislerinde yükleme işlemi genel olarak insan gücüyle yapılmaktadır. Yirmi kiloluk bir kütleyi belli bir hız ve sürede istenildiği gibi dizmek gerçekten çok zor bir iştir. Hele bu ameleyi sürekli yapmak durumundaysanız işiniz daha da zordur. Çünkü tamamen kas gücüne bağlı olan bu iş insanı ciddi anlamda yıpratmakla kalmayıp kalıcı sakatlıklara da sebep olabilmektedir. Eleman sıkıntısının asıl sebebi de zaten bu işin çok ağır ve yıpratıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Yaşı genç olanlar bir süre işi idare etseler de zamanla ne büyük bir işkence haline geldiğini gördükçe hemen işi bırakmanın yollarına başvurmak zorunda kalmaktadırlar.

Damacana su fabrika yöneticileri;

eleman sıkıntısının bitip verimliliğinin artırılmasını ve sürekliliğini istiyorlar ise damacana yükleme robotunu kullanmak zorundadırlar. Zira az bir emek ve enerji harcanarak daha fazla iş üretebilen yükleme robotu, işletmenin boşa giden emek ve enerjisini kazanca çevirecek yegane çözümdür.

Bir işletmede damacanaların yükleme ameliyesi en az iki ya da üç elemanla yapıla bilmektedir. Bu işi üç vardiya olarak düşünürsek toplam dokuz eleman lazım. Dokuz elemanın işletmeye maliyetini bir düşünün; bir de bunların hastalanması yorulması işi bırakması ve diğer farklı eylemlerini hesaba katın. Yükleme sistemi söz konusun robota dönüştürüldüğünde dokuz elemanın yaptığı işi üç ya da dört elemanla daha güvenli, sürekli ve verimli bir şekilde yapılma imkanına kavuşulacaktır.

Elemanın inisiyatifinde kalmış bir işletmeni verimliliğini varın siz hesap edin.

İşte damacana yükleme robotu bu ve benzeri eleman kaynaklı pek çok problemi temelden çözmüş ve işletmeye maliyetini en fazla bir yılda amorti edecek olan bir sistemdir.

Su fabrikalarının değerli yöneticileri işletmelerini daha karlı hale getirmenin en ekonomik ve pratik yollarını aramaktadırlar. Bu arayışlarında titizlikle incelemeleri gereken bir konu da yükleme ve nakliye ameliyesinin işletme maliyetlerine olan etkisidir. Zira nakliye maliyetlerinin her geçen gün artması yeni ve ekonomik çözüm arayışını mecburi hale getirmiştir. Yapılan yatırımları her defasında revize etmenin maliyeti bazen korkunç rakamlara mal olmaktadır.