Damacana Paleti

Damacana Paleti Üretimi ve tasarımı

Firmamız Damacana Paletlerini kendi ARGE’sinde şekillendirip tasarlamakta ve üretimi yapmaktadır.
Benzer damacana paletlerinden farkı devrilmez ve yıkılmaz özelliğe sahiptir. Yine benzerlerinden farklı olarak içerdiği maddeler nedeniyle kırılmaz ve ezilmez özelliği vardır. Dolayısıyla firmamızın ürettiği damacana paletleri uzun ömürlü olup aynı zamanda çok kullanışlıdır.

RAKAMLARIN DİLİNDEN DAMACANA PALETİ

Hayatın gerçeklerini okumanın pek çok yöntemi vardır. Bu yöntemler ihtiyaca şartlara ve kişilerin ufkuna göre farklılık gösterir.  Bunlardan pek çoğu diğer kişi ve kurumlar tarafından pek itibar edilmez. Ancak herkesin asla itiraz edemeyeceği ve tamamen gerçeği yansıtan tek yöntem rakamlarla ispatlanan usuldür.

Bu nedenle, biz de damacana paleti ve damacana yükleme robotunun işletmelere sunduğu imkanları rakamlarla anlatmaya çalışacağız.

Kara yolları tonaj denetimlerini daha sağlıklı yapmak için pek çok ağırlık kontrol merkezi kurdu.   Zira büyük emek ve yatırımlarla yapılan yollarımız aşırı tonaj nedeniyle kısa südre tahrip olmaktadır. Bu yatırımın korunması gerekiyor.

Maliyetleri etkileyen en önemli unsur, bir araçla tonaj sınırını aşmadan taşına bilecek damacana adetidir.

Tonaj sınırına bağlı kalmak koşulu ile en fazla damacana taşıma imkanını sadece damacana paleti sunmaktadır. Bu palet sayesinde ortalama yirmi yedi ton taşıma haddi olan bir araç, bin üç yüz adet damacanayı güvenli bir şekilde taşıyabilmektedir. Özellikle hafifletilmiş Dorse’ler dikkate alındığında bu adet bin dört yüzlere çıkmaktadır. Bu rakam muadil sistemlere göre ortalama yüzde on dörtlük bir fark oluşturmaktadır.

Her defasında muadillerine göre  %14 daha fazla yük taşıma imkanı sunan sadece damacana paletidir.

İşletmeye gelen boş damacanaları indirme süreleri açısından meseleyi inceleyecek olursak bir TIR damacananın indirilip dizilmesi en aza bir buçuk saati almaktadır. Oysa damacana paleti ile ayni iş on beş dakikada yapılabilmektedir.

Boş damacanaların indirilme süresini altı kat kısaltan yine damacana paletidir.

Bakanlığın belirlemiş olduğu dolum adedinin yarısını bile tamamlamadan yıpranan damacanaları sistemden ayırıp yenilemek su sektörünün en önemli gider kalemini oluşturmaktadır. Bu problemin kalıcı çözümünü ancak damacana paleti sağlamaktadır. Damacana bu serüvene damacana paleti ile çıktığı takdirde yukarıda bahse konu olan kayıplar olmayacaktır. Bu kayıplardan özellikle damacana yıpranmasının, indir bindir zahmetinin zaman kaybının ve elemen yıpranmasının kazanca çevrilmesinin işletmeye sağlayacağı faydayı varın siz hesap edin.

Sadece damacana bazında meseleye bakacak olursak bir damacananın kullanım ömrünü belirleyen en önemli etken nakliye, dağıtım ve kullanım koşullarıdır. Yıpranmanın en çok damacana dolu halde iken bir birine veya başka bir cisme sürtünmesi neticesinde olduğunu herkes bilmektedir. İşte problemin çözümü de burada yatmaktadır. Bu sürtünme miktarını ortadan kaldıracak bir sistem anacak damacananın kullanım ömrünü uzatacaktır

Damacana Paleti Üretim ve dağıtım

Üretim ve dağıtım sürecinde sürekli bir yıpranmaya maruz kalan damacanalar kısa sürede kullanılmaz hale gelmektedir. Bunun en önemli sebebi dolu damacanaların sürtünerek çizilmeleri ve yıpranmalarıdır. Damacanaların sürtünmelerini engelleyerek, yıpranmalarını önleyip kullanım ömürlerinin uzamasını sağlayan en etkili ürün damacana paletidir.

Damacana paleti,  damacana kullanım ömrüne %37,45  katkı sağlar.

Damacanaların paletli sevkiyatları sitreçlenmeden yapılamaz. Bu işin yapılması için ilave bir eleman ya da makine yatırımı yapmak zorunda kalan işletme, sürekli bir sarf malzemesi masrafına da katlanmak durumundadır. Günde bir tır damacana sevkiyatı yapan bir işletme hem boşunu hem dolusunu sitreçlemek zorunda olduğundan, yıllık ortalama otuz beş ila elli bin liralık  bir harcama yapmak zorundadır.

Damacana paleti sitreçlemeyi tamamen ortadan kaldırdığından eleman, makine ve sürekli bir sarf malzemesi giderini de kazanca çevirmektedir.

Damacana paleti hangi açıdan ele alınırsa alınsın, işletmeler için son derece karlı ve gerekli bir yatırımdır.

Nakliye ve dağıtım sistemini damacana paletine çeviren sektörün önde gelen temsilcileri bu konuda en büyük referanstır. Zira işletmelerine sağladığı toplam faydayı bizzat yaşayarak  görmüş ve sektörde bu konuda da öncü olmuşlardır.